Domov > novice > Industrijske novice

Koliko veste o izgubi vlaknin?

2022-04-07

Pri namestitvi optičnih vlaken sta natančno merjenje in izračun povezav optičnih vlaken zelo pomembna koraka za preverjanje celovitosti omrežja in zagotavljanje delovanja omrežja.Optično vlakno bo povzročilo očitno izgubo signala (tj. izgubo vlaken) zaradi absorpcije in sipanja svetlobe, kar vpliva na zanesljivost optičnega prenosnega omrežja.


Vrsta izgube vlaken

Izguba optičnih vlaken se imenuje tudi optično slabljenje, kar se nanaša na količino optične izgube med oddajnim in sprejemnim koncem optičnega vlakna. Obstaja veliko razlogov za izgubo vlaken, kot so absorpcija/razprševanje svetlobne energije po materialu vlaken, izguba pri upogibanju, izguba konektorja itd.


Na splošno obstajata dva glavna razloga za izgubo vlaken: notranji dejavniki (tj. lastne značilnosti vlakna) in zunanji dejavniki (to je posledica nepravilnega delovanja vlakna). Zato lahko izgubo vlaken razdelimo na intrinzično izgubo vlaken in ekstrinzično izgubo vlaken. Intrinzična izguba vlaken je prirojena izguba materiala iz vlaken, ki v glavnem vključuje izgubo absorpcije, izgubo disperzije in izgubo zaradi sipanja, ki jo povzročijo strukturne napake; nelastna izguba vlaken vključuje predvsem izgubo pri spajanju, izgubo konektorja in izgubo zaradi upogibanja.


Standard izgube optičnih vlaken

Zveza telekomunikacijske industrije (TIA) in združenje Electronics Industry Alliance (EIA) sta skupaj oblikovala standard EIA/TIA, ki določa zahteve glede zmogljivosti in prenosa optičnih kablov in konektorjev ter je zdaj splošno sprejet in se uporablja v industriji optičnih vlaken. Standard EIA/TIA pojasnjuje, da je največje dušenje eden najpomembnejših parametrov za merjenje izgube vlaken. Dejansko je največje dušenje koeficient dušenja optičnega kabla v dB/km. Spodnja slika prikazuje največje dušenje različnih vrst optičnih kablov v standardu EIA/TIA-568.